Lectura fácil para niños con dificultades de comprensión lectora

LECTURA FÀCIL

Per nens amb dificultats de comprensió lectora


Oferim una àmplia varietat de títols per a aquells alumnes amb dificultats de comprensió lectora o necessitats especials, amb un format especial.


La lectura fàcil és una metodologia que adapta els textos perquè siguin comprensibles per persones amb dificultats de lectura. Aquest enfocament no sols simplifica el llenguatge, sinó que també empra un format especial que facilita la comprensió a través de diversos elements clau:


• Imatges Descriptives: Cada llibre inclou il·lustracions clares i rellevants que ajuden a contextualitzar el text i millorar la comprensió.


•Disseny Adaptat: Els llibres estan dissenyats amb tipografies grans, espaiat generós i un layout net, tot pensat per a fer la lectura més còmoda i accessible.


• Llenguatge Senzill: Utilitzen frases curtes i vocabulari bàsic per a facilitar la lectura i assegurar que els nens puguin seguir la història sense dificultats.

INFANTIL CASTELLANO

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.

INFANTIL CATALÀ

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.

JUVENIL CASTELLANO

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.

JUVENIL CATALÀ

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.

MÁS TÍTULOS

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.